Copyright 2009 RGN fakultet
z

EKSPLOATACIJA I

OBRADA AG KAMENA

Digitalni udžbenik: EKSPLOATACIJA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA

ff

Siniša Dunda, Trpimir Kujundžić, Mladen Globan, Veran Matošin

SADRŽAJ - po poglavljima koja su objavljena u pdf formatu i mogu se kopirati (download)

Predgovor

1. ARHITEKTONSKI GRAĐEVNI KAMEN
..........1.1. NAMJENA
..........1.2. STRUKTURNI SKLOP
..........1.3. DEKORATIVNOST
..........1.4. ISKORIŠTENJE
..........1.5. OTKOPAVANJE
..........1.6. EKOLOGIJA
..........1.7. NAZIVLJE

2. POVIJESNI PRIKAZ EKSPLOATACIJE I UPORABE KAMENA U HRVATSKOJ
..........uz poglavlje možete pogledati AVI film slika2_25.avi (40 MB)
3. PODJELA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA
..........3.1. GENETSKA KLASIFIKACIJA
..........3.1.1. Magmatske ili eruptivne stijene
..........3.1.2. Sedimentne stijene
..........3.1.3. Metamorfne stijene
..........3.2. KOMERCIJALNE PODJELE

4. LEŽIŠTA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA U HRVATSKOJ
..........4.1. OPĆE SMJERNICE
..........4.2. ZNAČAJNIJA LEŽIŠTA I VRSTE KAMENA
..........4.2.1. Sjeverozapadna Hrvatska (Hrvatsko Zagorje)
..........4.2.2. Sjeveroistočna Hrvatska (Slavonija)
..........4.2.3. Karlovačko - goransko - lička regija
..........4.2.4. Istra
..........4.2.5. Južna Hrvatska (Dalmacija)
..........4.3. KOLIČINA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA

5. ISTRAŽIVANJE LEŽIŠTA
..........5.1. OPĆE SMJERNICE
..........5.1.1. Rudarski riziko
..........5.2. REDOSLIJED ISTRAŽIVANJA LEŽIŠTA
..........5.2.1. Prognoziranje
..........5.2.2. Prospekcija
..........5.2.3. Istraživačke radnje
..........5.3. PROBNA EKSPLOATACIJA.

6. VREDNOVANJE LEŽIŠTA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA
..........6.1. RUDARSKO-GEOLOŠKI KRITERIJI
..........6.1.1. Veličina ležišta
..........6.1.2. Cjelovitost stijenske mase
..........6.1.3. Ujednačenost kamene mase u ležištu
..........6.1.4. Izdašnost stijenske mase
..........6.2. PRERADBENI KRITERIJ
..........6.3. UPORABNI KRITERIJI
..........6.4. KRITERIJ DEKORATIVNOSTI
..........6.5. OPĆENITA KLASIFIKACIJA LEŽIŠTA
..........6.6. PRAKTIČNA PRIMJENA

7. OTVARANJE I RAZRADA LEŽIŠTA

..........7.1. PODJELA KAMENOLOMA
..........7.1.1. Površinski brdski kamenolom
..........7.1.2. Površinski dubinski kamenolom
..........7.1.3. Podzemni kamenolom
..........7.2. RAZVITAK SREDSTAVA I TEHNOLOGIJA DOBIVANJA KAMENIH BLOKOVA
..........7.2.1. Razvoj metoda dobivanja blokova
..........7.3. SUVREMENI TEHNOLOŠKI PROCESI EKSPLOATACIJE

8. UKLANJANJE OTKRIVKE
..........8.1. UKLANJANJE OTKRIVKE MINIRANJEM
..........8.1.1. Uklanjanje otkrivke miniranjem s ostavljanjem zaštitnog sloja
..........8.1.2. Podsjecanje i miniranje cjelovitih jalovinskih prizmi
..........8.1.3. Uklanjanje otkrivke prespliting miniranjem
..........8.1.4. Modificirani način uklanjanja otkrivke prespliting miniranjem

9. OTVARANJE USJEKA
..........9.1. OTVARANJE USJEKA U POVRŠINSKOM BRDSKOM KAMENOLOMU
..........9.2. OTVARANJE USJEKA U POVRŠINSKOM DUBINSKOM KAMENOLOMU
..........9.3. OTVARANJE USJEKA PRI PODZEMNOM OTKOPAVANJU

10. PRIPREMNE RADNJE
11. DOBIVANJE PRIMARNIH BLOKOVA
..........11.1. POVRŠINSKO OTKOPAVANJE
..........11.1.1. Izdvajanje primarnih blokova piljenjem dijamantnom žičnom pilom
..........11.1.2. Dobivanje blokova lančanom sjekačicom
..........11.1.3. Dobivanje blokova kombinacijom piljenja lančanom sjekačicom i dijamantno žičnom pilom
..........11.2. PODZEMNO OTKOPAVANJE
..........11.2.1. Spuštanje u niže etaže

**********************************************
slika11_9.avi (3,9 MB)
slika11_10.avi (1,1 MB)
slika11_11.avi (3,6 MB)

**********************************************
12. OBARANJE PRIMARNIH BLOKOVA
..........12.1. HIDRAULIČNI POTISKIVAČI
..........12.2. ZRAČNI JASTUCI
..........12.3. VODENI JASTUCI
..........12.4. OBARANJE BLOKOVA STROJNIM POTISKIVANJEM

13. DOBIVANJE KOMERCIJALNIH BLOKOVA
..........13.1. BUŠENJE I KALANJE KLINOVIMA
..........13.1.1. Hidraulični klinovi
..........13.2. LOMLJENJE BLOKOVA NEEKSPLOZIVNOM SMJESOM
..........13.2.1. Ostale mogućnosti lomljenja blokova
..........13.3. DOBIVANJE KOMERCIJALNIH BLOKOVA PILJENJEM DIJAMANTNOM ŽIČNOM PILOM
..........13.4. RASPILAVANJE PRIMARNIH BLOKOVA LANČANOM SJEKAČICOM
..........13.5. ZAVRŠNO OBLIKOVANJE BLOKOVA

14. RUKOVANJE BLOKOVIMA U KAMENOLOMU
..........14.1. VITLO
..........14.2. DIZALICE
..........14.2.1. Derik dizalica
..........14.2.2. Auto-dizalica
..........14.3. UTOVARAČ
..........14.4. HIDRAULIČNI BAGER
..........14.5. POVLAČENJE BLOKOVA
..........14.6. KAMION
..........14.6.1. Utovar blokova u kamione

15. DIJAMANTNA ŽIČNA PILA
..........15.1. DIJAMANTNA ŽICA
..........15.2. DIJAMANTI
..........15.2.1. Formiranje dijamantnog segmenta
..........15.2.2. Temeljni parametri dijamantnog sloja

16. LANČANA SJEKAČICA
..........16.1. DIJAMANTNA REMENSKA PILA
..........16.2. PILJENJE VODENIM MLAZOM
..........16.2.1. Rezanje kamena vodenim mlazom

17. PRIJEVOZ BLOKOVA
..........17.1. PRIJEVOZ SAONICAMA
..........17.2. PRIJEVOZ PO OBLICAMA
..........17.3. KLIZNE SVOZNICE
..........17.4. TRAČNIČKE ŽELJEZNICE
..........17.5. ŽIČARE
..........17.6. SUVREMENI KAMIONSKI PRIJEVOZ

18. UTJECAJ NA OKOLIŠ
..........18.1. UTJECAJ POJEDINIH ONEČIŠĆENJA
..........18.1.1. Zaprašenost
..........18.1.2. Buka i vibracije
..........18.1.3. Opasne komponente ispušnih plinova
..........18.1.4. Onečišćenje naftnim derivatima
..........18.2. ZAUZIMANJE PROSTORA
..........18.3. OPLEMENJIVANJE IZMIJENJENOG IZGLEDA OKOLIŠA
..........18.3.1. Površinski brdski kamenolomi
..........18.3.2. Površinski dubinski kamenolomi
..........18.3.3. Podzemno otkopavanje
..........18.3.4. Napušteni kamenolomi

19. POLIMRAMOR

LITERATURA

Za pitanja o nastavi obratite se Prof.dr.sc. Trpimiru Kujundžiću na e-mail tkujun@rgn.hr.   Za auditorne vježbe i laboratorijske vježbe obratite se asistentu  dipl. ing. Tomislavu Kormanu na e-mail tkorman@rgn.hr.

WebDesign by:Tomislav Korman

Udžbenik je izrađen u okviru projekta primjene IT Digitalni udžbenik: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena (Šifra projekta: 2001-108) financiranog od Ministarstva znansti i tehnologije. Sukladno Ugovoru br. 353-31-11-2001 sklopljenom između Ministarstva znanosti i tehnologije i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Ministarstvo stječe pravo vlasništva nad rezultatima projekta, a obvezno ih je staviti na javnu uporabu, bez naknade.