simple icon representing a spectrum

 

PROBLEMATIKA SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA

 

 

 

Pravila i sadržaj kolegija

 

Gradivo predmeta "Problematika svjetlosnog onečišćenja" je podijeljeno u 8 cjelina:

1. Uvod. Definicija svjetlosnog onečišćenja. Štetno djelovanje svjetlosnog onečišćenja na okoliš i ljude.

2. Mjerenje svjetlosnog onečišćenja.

3. Osnovni pojmovi fotometrije. Svjetlo u prirodi danju i noću.

4. Izvori umjetnog svjetla. Osnovne karakteristike svjetiljki. "Dobre" i "loše" svjetiljke.

5. Vrste svjetlosnog onečišćenja i preporuke za njegovo ograničavanje.

6. Modeliranje svjetlosnog onečišćenja.

7. Važeća zakonska regulativa u Hrvatskoj i osvrt na EU regulativu.

8. Vježbe: praktični rad s izvorima svjetla. Primjer obrade all-sky fotografije.

9. Samostalni obilazak grada, uočavanje dobrih i loših primjera rasvjete, korištenje mjerača svjetline noćnog neba (SQM-L).

 

Od studenata se očekuje praćenje nastave i samostalno rješavanje praktičnih zadataka dobivenih na vježbama.

Uvjet za potpis (izvršenje obaveza) je prisustvo na nastavi i izvršeni zadaci zadani na vježbama. Dozvoljena su maksimalno tri izostanka u toku semestra.

Završni ispit je usmeni. Bodovi dobiveni na zadacima u toku semestra utjeću na završnu ocjenu.

 

Obavezna literatura(PDF format):

radna verzija skripti. (2,0 MB)
Ana Mostečak: diplomski rad. (3,6 MB)
Igor Terlević: diplomski rad (1,2 MB)
Zdenko Kordić: završni rad (0,3 MB)
Zvonimir Penava: završni rad (3,3 MB)
Galla Uroić: završni rad (1,4 MB)

 

 

Prezentacije za predavanja (PDF format):

Uvod, posljedice svjetlosnog onečišćenja (1,2 MB)
Izvori umjetnog svjetla, osnovne karakteristike svjetiljki, dobre i loše svjetiljke (1,4 MB)
Fotometrija, crno tijelo, ljudsko oko, CIE prostor, spektri raznih žarulja, svjetlosna efikasnost, mjerenje osvijetljenosti ploha (2,1 MB)
Modeliranje svjetlosnog onecišcenja (1,0 MB)
Mjerenje svjetlosnog onecišcenja (1,3 MB)
Izvještaj o svjetlosnom onecišcenju (1,5 MB)

 


Dodatni materijali:

Snimke noćnog neba sa srednjoškolskog igrališta 28.11.2016. (7,2 MB)
Predložak za izradu studentskog spektroskopa (102 kB)
Predložak formulara za podatke o svjetlini neba
Izvjestaj o mjerenju LPa na Petrovoj Gori. (5,2 MB)
Koordinatna mreža za all-sky fotografije (19 kB)

Zakoni, propisi i uredbe

Zakon-o-zaštiti-od-svjetlosnog-onečišćenja
Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Slovenska uredba o LPu, neslužbeni prijevod

 

Mjerenje i modeliranje svjetlosnog onečišćenja:

Stranica posvećena mjerenjima na RGN fakultetu
SQM mjerač svjetline noćnog neba, veliki vidni kut
SQM-L mjerač svjetline noćnog neba, mali vidni kut
SQM-L mjerač svjetline noćnog neba, mali vidni kut, s čitanjem preko USB priključka
SQM-L mjerač svjetline noćnog neba, mali vidni kut, s čitanjem preko eternet mreže
Iscrpni izvještaj o ispitivanju SQM mjerača svjetline noćnog neba
Mjerenje svjetline noćnog neba CCD kamerom
Opis ocjenjivanja svjetline noćnog neba golim okom
Skala svjetline noćnog neba na osnovi opažanja golim okom
Svjetlina noćnog neba na La Palma zvjezdarnici (profesionalna astronomska mjerenja)
Mjerenje svjetline noćnog neba Lightmeter instrumentom
Članak o Walker-ovom zakonu
Treanor-ov model svjetlosnog onečišćenja
Primjena statističkog modela na procjenu stanja u nacionalnom parku
Stranica s uputama za izradu jednostavnog spektroskopa iz CDa (drugi model)

 

Pomoćni materijali:

Fortran rutina za ispis u grafičkom formatu
Besplatno fortran 77 okruženje
Besplatno pascal okruženje
Besplatno c++ okruženje
Popis stanovništva RH 2011.

 

Institucije koje se bave svjetlosnim onečišćenjem:

Hrvatska udruga za zaštitu noćnog neba
Hrvatske stranice posvečene svjetlosnom onečišćenju
HEP ESCO, tvrtka koja se bavi i projektiranjem ekološke rasvjete
Slovenska udruga za zaštitu noćnog neba
Light Pollution Science and Technology Institute, Italija
International Dark-Sky Association (IDA)
Talijanska udruga za zaštitu noćnog neba
Njemačka udruga za zaštitu noćnog neba
Zselic park tamnog neba, Mađarska
Galloway Forest Park, Škotska
Otoci Sark, Engleska
Globe at night projekt, globalna akcija određivanje svjetline noćnog neba jedostavnim metodama

 

Literatura:

Light Pollution in the City of Zagreb, December 2010 Through July 2011 (članak)
Near infrared light pollution measurements in Croatian sites (članak)
Svjetlosno onečišćenje u Republici Hrvatskoj (članak)
Excell priručnik
Night sky brightness at sites from satellite data, Cinzano P., Elvidge C.D. 2003
Light Pollution and the Protection of the Night Environment, Cinzano P. (ed.) 2002
Iscrpni članak o svjetlosnom onečišćenju sa mnoštvom referenci.
Stranice 11. europskog simpozija o zaštiti noćnog neba
Digitalna knjiga o rasvjeti javnih površina
Digitalna knjiga o korištenju umjetne rasvjete
Digitalna knjiga o utjecaju umjetnog svjetla na ljude
Digitalna knjiga o rasvjeti škola i edukacijskih ustanova
Digitalna knjiga o vanjskoj rasvjeti industrijskih postrojenja
Digitalna knjiga o LED rasvjeti

 


  Last Revised: 19.12.2019.