SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

 

prof. dr.sc. Željko ANDREIĆ

Diplomirao:

1980.

Magistrirao:

1984.

Doktorirao:

1993.

Soba:

107 (stari broj:59)

Telefon direktni:

553-5920

Telefon kućni:

5920

E-mail:

Zeljko.andreic&rgn.hr

Zavod/Sluzba:

Zavod za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju

Adresa:

Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska

Nastavni i drugi sadržaji

English pages

 

Prikaži sve

 

 

Zadnja izmjena: 23.06.2009 13:04:30