z1-3-b.gif

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

Dr. sc. Kristijan POSAVEC, redoviti profesor

 

 

Soba:

V405

Telefon direktni:

01 5535 770

Telefon kućni:

4770

E-mail:

kristijan.posavec@rgn.unizg.hr

Službeni web:

eportfolio

Zavod:

Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

Adresa:

Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska

Životopis

Rođen je u Čakovcu. Redoviti je profesor na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik je Godišnje nagrade Hrvatskih voda za najbolji diplomski rad iz područja vodnog gospodarstva i Godišnje nagrade Hrvatskih voda za najbolji doktorski rad. Usavršavao se u Engleskoj, Njemačkoj, Švicarskoj i Češkoj, gdje je radio na modeliranju reaktivnog transporta u podzemnim vodama te na istraživanju lokaliteta za odlaganje nuklearnog otpada.

Nastava

Zimski semestar

Modeliranje toka podzemne vode i transporta zagađivala (Diplomski studij geološkog inženjerstva)

Projektiranje istraživanja u zaštiti okoliša (Diplomski studij geološkog inženjerstva)

Ljetni semestar

Projektiranje hidrogeoloških istraživanja (Diplomski studij geološkog inženjerstva)

Glavne istraživačke aktivnosti

Trenutačne istraživačke aktivnosti usmjerene su istraživanju procesa tečenja u nezasićenoj (vadoznoj) zoni otvorenog heterogenog zagrebačkog aluvijalnog vodonosnika (istraživački poligon Velika Gorica) i analizi vremenskih nizova satnih protoka izvora Rakovac, Žumberačka gora, a koji se određuju pravokutnim oštrobridnim preljevom (https://www.youtube.com/watch?v=8T99jAE85Xg).

Istraživački poligon Velika Gorica

Preljev Rakovac, Žumberačka gora

Od 2003. godine razvijam nove metode, rješenja i softver za analizu glavnih krivulja recesije (Master Recession Curve – MRC) i analizu geokemijskih pozadinskih vrijednosti (Geochemical Background Values), kao i nove metode, rješenja i softver za obradu hidrogeoloških podataka.

Od 2012. do 2018. godine, radim na modeliranju utjecaja regulacijskih pragova i bazena hidroelektrana (projekt „Zagreb na Savi“) na podzemne vode otvorenih heterogenih aluvijalnih vodonosnika (zagrebački i samoborsko-zaprešićki vodonosnik) primjenom metoda konačnih elemenata (procjeđivanja iz bazena hidroelektrana u drenažne sustave i zaobalje) i metoda konačnih razlika (regionalni modeli tečenja podzemne vode i pronosa onečišćenja).

Tijekom 2010. i 2011. godine dizajnirao sam i proveo disperzijski eksperiment u otvorenom heterogenom aluvijalnom zagrebačkom vodonosniku s izrazito nestacionarnim uvjetima tečenja podzemne vode u okviru projekta GENESISGroundwater and dependent Ecosystems: NEw Scientific basIS on climate change and land-use impacts for the update of the EU Groundwater Directive (FP7-ENV-2008-1). Daljnja geofizička istraživanja provedena su tijekom 2012. godine.

U razdoblju od 2009. do 2011. godine razvio sam metodu i softver za analizu podataka o kakvoći podzemne vode, a koji su prvenstveno namijenjeni obradama velikih količina podataka tj. velikih baza podataka. Metoda i softver oponašaju subjektivnu ocjenu grafičkog prikaza promjene kakvoće podzemne vode u vremenu koristeći pet objektivnih kriterija te proširuju analizu na istraživani prostor s ciljem objektivne ocjene kemijskog stanja podzemne vode u vodonosniku.

Objavljeni radovi

| CROSBI | Google Scholar | ORCID | Publons – WOS | ResearhGate | Scopus |

Objavljen softver dostupan besplatno (na zahtjev mailom)

Posavec, K., Giacopetti, M., Materazzi, M. and Birk, S., Method and Excel VBA Algorithm for Modeling Master Recession Curve using Trigonometry Approach, Ground Water (2017), 1-8, DOI: 10.1111/gwat.12549. MRCTools v3.1

Posavec, K., Vukojević, P., Ratkaj, M. and Bedeniković, T. (2017): Cross-correlation Modelling of Surface Water – Groundwater Interaction Using Excel Spreadsheet Application, The Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin 32, 1, 25–32. Cross-Correlation Tool v1

Posavec, K., Parlov, J. and Nakić, Z., Fully Automated Objective-Based Method for Master Recession Curve Separation, Ground Water (2010) (Online, DOI: 10.1111/j.1745-6584.2009.00669.x. MRC Tools v2

Posavec, K., Parlov, J. i Bačani, A., A Visual Basic spreadsheet macro for estimating groundwater recharge, Rudarsko-geološko-naftni zbornik 21 (2009) 19–23. Ground Water Recharge Tool

Nakić, Z., Posavec, K. and Bačani, A., A Visual Basic Spreadsheet Macro for Geochemical Background Analysis, Ground Water 45 (2007) 642–647. Geochemical Background Tool

Posavec, K., Bačani, A. and Nakić, Z., A Visual Basic Spreadsheet Macro for Recession Curve Analysis, Ground Water 44 (2006) 764–767. MRC Tools v1

Posavec, K., Vuletić, G. i Bačani, A., Automated Technique for Creating Lithologic Log Plots, Rudarsko-geološko-naftni zbornik 18 (2006) 71–74. LogPlot Input Data Builder Tool

Posavec, K., Vuletić, G. i Bačani, A., Semi-automated Technique for Creating Geological Profiles, Rudarsko-geološko-naftni zbornik 18 (2006) 75–79. RockWorks Input Data Builder Tool

Profesionalni interesi

Modeliranje toka podzemne vode i transporta zagađivala

Dizajniranje laboratorijskih i terenskih eksperimenata

Data Science

Organizacija i pohranjivanje hidrogeoloških podataka

Razvoj novih metoda obrade hidrogeoloških podataka i pratećih računalnih programa

Geografski informacijski sustavi (GIS)

Recenzent za sljedeće časopise

Ground Water

Journal of Hydrology

Environmental Geology

Geologia Croatica

The Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin

International Journal of Earth Sciences and Engineering

International Journal of Geochemistry

Cartography and Geoinformation

Sažeti prikaz