Studenti koji su upisali kolegije potpune nastavne materijale i sve obavijesti za kolegije Geološko kartiranje 1, Geološko kartiranje 2 i Regionalna geologija mogu naći na sustavu Merlin.

 

Za pristup stranicama kolegija prijavljujete se pomoću svojeg AAI@EduHr elektroničkog identiteta, a ako ga još nemate javite se na studentsku referadu.

 

Nastava i konzultacije iz kolegija Geološko kartiranje 1, Geološko kartiranje 2 se održavaju u predavaonici P6 06 u podrumu, a iz kolegija Regionalna geologija u predavaonici V414 na 4. katu.

 

Konzultacije

u terminu vježbi: ponedjeljak 15.45-16.30, utorak 12.45-13.30 h i prema dogovoru.

 

Demonstratura

Za informacije kontaktirajte demonstratora.