REZULTATI KOLOKVIJA/ISPITA

 

 

 

 

05.05.2015. – POVIJEST ZEMLJE

Rezultati kolokvija održanog 30.04.2015.

Prezime i ime

Ispravak 1.

Bagarić, Josip

10/30

Bevandić, Srećko

7/30

Debeljak, Marija

22/30

Japelj, Luka

20/30

Kavelj, Mirko

23/30

Kocijan, Valentina

18/30

Kožul, Sandra

25/30

Kukolja, Adriana

23,5/30

Matoković, Marko

23/30

Petohleb, Lea

20,5/30

Plazonić, Davor

19/30

Salamun, Antonija

17/30

Slaviček, Josip

15/30

Šeb, Filip

15/30

Špiko, Ana

23,5/30

Tucković, Tomislav

24/30

Vicković, Stipe

22,5/30

Vučković, Alan

8,5/30

Vujanović, Rok

17,5/30

Host, Dino

17/30

Jukić, Marko

10,5/30

Kučinić, Josip

2,5/30

Kamenski, Ana

24,5/30

Ladović, Danijel

16,5/30

Lazić, Juraj

24/30

Majhen, Ljubica

12,5/30

Markovinović, Dominik

22,5/30

Stojanović, Zrinka

10/30

Tremljan, Anamarija

12,5/30

Prof. dr. sc. Davor Pavelić

 

28.04.2015. – POVIJEST ZEMLJE

Rezultati kolokvija održanog 23.04.2015.

PREZIME, IME

BOD

OCJENA

Bagarić, Josip

8

1

Bevandić, Srećko

5,5

1

Bilobrk, Slobodan

3,5

1

Blažević, David

15

2

Blažok, Lovro

15

2

Buškulić, Patricia

12,5

1

Debeljak, Marija

6,5

1

Gorupić Martina

24

4

Huljek, Laura

26,5

5

Jakić, Zvonimir

21,5

3

Japelj, Luka

11

1

Kavelj, Mirko

8

1

Kocijan, Valentina

10,5

1

Kožul, Sandra

2,5

1

Kukolja, Adriana

18,5

3

Matoković, Marko

10

1

Petohleb, Lea

5

1

Plazonić, Davor

3

1

Posarić, Dino

21

3

Salamun, Antonija

0

1

Slaviček, Josip

7

1

Šeb, Filip

2

1

Širol, Andre

23,5

4

Špiko, Ana

11,5

1

Tucković, Tomislav

20

3

Vicković, Stipe

7

1

Vučković, Alan

0

1

Vujanović, Rok

4

1

Vukovski, Matija

15

2

 

Ponovljeni kolokvij će se održati u četvrtak, 30.04. prema sljedećem rasporedu:

9.00 - druga grupa s vježbi

9.35 - prva grupa s vježbi

 

 

19.09.2014. – OPĆA GEOLOGIJA

Rezultati pismenog ispita održanog 19.09.2014.

 

Geološko inženjerstvo

ime i prezime

broj bodova

ocjena

Mirjam Gotal

33/60

2

Tomislav Mikulčić

35,5/60

2

Roko Prpić

39,5/60

3

 

Rudarstvo

ime i prezime

broj bodova

ocjena

Filip Perica

14,5/60

1

 

Upis ocjene će biti u ponedjeljak, 22.09. od 10.30-11.00 sati.

 

 

19.09.2014. – POVIJEST ZEMLJE

Rezultati pismenog ispita održanog 19.09.2014.

Prezime

Ime

Bodovi

Ocjena

Fistonić

Tena

4,5/30

1

Hodak

Ivan Fran

-

-

Jurić

Lucija

38,5/60

3

Ostrelič

Damjan

10,5/30

1

Raspored usmenog ispita 22.09.:

9.30 Benić, Gulić, Jurić

 

 

 

09.09.2014. – OPĆA GEOLOGIJA

Rezultati pismenog ispita održanog 09.09.2014.

 

Geološko inženjerstvo

ime i prezime

broj bodova

ocjena

Mirjam Gotal

23,5/60

1

Stjepan Lukić

30/60

2

Tomislav Mikulčić

22/60

1

Nuria-Godvera Marei Nsonde

10/60

1

Tomislav Pišonić

34,5/60

2

Roko Prpić

24/60

1

Mislav Štih

30/60

2

 

Rudarstvo

ime i prezime

broj bodova

ocjena

Danko Komerički

21/60

1

Filip Perica

16,5/60

1

Dominik Marija Rebić

38/60

3

 

Upis ocjene u indeks bit će u četvrtak, 11.09. od 9.00-9.30 sati. Studenti mogu dostaviti indeks i po drugom studentu ili ga ostaviti kod administratorice Zavoda gospođe Kate Matković.

 

 

09.09.2014. - POVIJEST ZEMLJE

Rezultati pismenog ispita održanog 09.09.2014.

PREZIME, IME

BOD

OCJENA

Antunović, Matko

24,5/30

4

Bahun, Marko

7,5/30

1

Balukčić, Dragana

23/30

4

Benić, Filip

15/30

2

Čambala, Marija

22,5/30

4

Geng, Vanja

16,5/60

1

Hodak, Ivan Fran

-

0

Jazvac, Ivan

20,5/30

3

Lucija, Jurić

22/60

1

Ožbolt, Jana

13/30

1

Uranija, Filip

-

0

Vranješ, Teuta

40,5/60

3

 

Raspored usmenog ispita:

Srijeda, 10.09.:

9.30     Vranješ, Arcella, Balukčić

10.15   Jazvac, Čambala, Danevski

 

Četvrtak, 11.09.:

9.30     Benić, Gulić, Fijačko

10.15   Antunović, Pavić

Raspored usmenog ispita se ne može mijenjati.

 

 

 

26.08.2014. - POVIJEST ZEMLJE

Rezultati pismenog ispita održanog 26.08.2014.

 

PREZIME, IME

BOD

OCJENA

Antunović, Matko

11/30

1

Arandia Krešić, Antonio

15/30

2

Arcella, Antonio

30,5/60

2

Balukčić, Dragana

-

-

Benić, Filip

-

-

Bilić, Tomislav

23,5/30

4

Čambala, Marija

13,5/30

1

Fijačko,Goran

30/60

2

Lucija, Jurić

7/60

1

Kevrić, Katja

24/30

4

Lončar, Anđela

15,5/30

2

Mijatović, Ivona

-

-

Miškić, Stanko

16/30

2

Ostrelič, Damjan

4/30

1

Pavić, Ivor

16,5/30

2

Pokrovac, Maša

34/60

2

Topić, Marija

15/30

2

Vranješ, Teuta

22/60

1

 

Raspored usmenog ispita:

Srijeda, 27.08.:

9.30     Arandia-Krešić, Arcella, Bilić

10.15   Fijačko, Kevrić, Kovačević

12.15   Jurković, Miškić, Pavić

 

Četvrtak, 28.08.:

9.30     Pokrovac, Račić, Topić

10.15   Gaberšek, Lončar

 

 

 

08.07.2014. - POVIJEST ZEMLJE

Rezultati pismenog ispita održanog 08.07.2014.

PREZIME, IME

BODOVI

OCJENA

Jurić, Lucija

0,5/60

1

Ožbolt, Jana

10/30

1

Pavić, Ivor

7/30

1

Repac, Marko

21/30

3

Zadravec, Jure

16,5/30

2

Arcella, Antonio

16/60

1

Usmeni ispit održat će se u četvrtak, 10.07. s početkom u 9:30 sati.

 

 

 

23.06.2014. - POVIJEST ZEMLJE

Rezultati pismenog ispita održanog 23.06.2014.

PREZIME, IME

BODOVI

OCJENA

Brcković, Ana

15,5

2

Repac, Marko

-

0

Usmeni ispit održat će se u utorak, 24.06., s početkom u 9:30 sati.

 

 

 

29.05.2014. - POVIJEST ZEMLJE

Rezultati kolokvija održanog 28.05.2014.

PREZIME, IME

BOD

OCJENA

Bahun, Marko

0

1

Gaberšek, Nikolina

11

1

Jurković, Klaudija

10,5

1

Mijatović, Ivona

17,5

2

Pavelić, Tomislav

8,5

1

Pavić, Ivor

7,5

1

 

 

05.05.2014. – OPĆA GEOLOGIJA

Rezultati kolokvija održanog 29.04.2014.

 

Rudarstvo

K1

Ime

Prezme

B

O

Tomislav

Bogomolec

18/30

2

Mirna

Cvitković

19/30

3

Matija

Habuš

9,5/30

1

Ennio

Hadžić

28/30

5

Inga

Jambrešić

21,5/30

3

Danko

Komerički

22,5/30

4

Fran

Marković

18,5/30

3

Matej

Medvidović

24,5/30

4

Matija

Nikolić

23,5/30

4

Filip

Perica

13,5/30

1

Ivan

Perić

17,5/30

2

Josip

Peter

16/30

2

Dominik Marija

Rebić

12,5/30

1

Andro

Stupin

12/30

1

Goran

Tanodi

13/30

1

Pavo

Terzić

20/30

3

Ivan

Zovko

27/30

5

 

Geološko inženjerstvo

K1

Ime

Prezime

B

O

Srećko

Bevandić

22,5/30

4

Luka

Grbac

18,5/30

3

Marko

Jukić

15,5/30

2

Marko

Jurić

18,5/30

3

Dane

Krpan

8/30

1

Nikolina

Lučić

19,5/30

3

Marko

Matoković

26,5/30

5

Tomislav

Mikulčić

17,5/30

2

Marko

Milanović

12,5/30

1

Nuria-Godvera Marei

Nsonde

1,5/30

1

Antonio

Obradović

15,5/30

2

Ismar

Omerčević

20,5/30

3

Nikolina

Prežigalo

15/30

2

Stjepan

Prusac

8,5/30

1

Bartol

Pupić

7/30

1

Filip

Šeb

19,5/30

3

Jakov

Tadić

16/30

2

Sandro

Vrsalović

5/30

1

 

Naftno rudarstvo

K1

Ime

Prezime

B

O

Kristijan

Ančimer

18,5/30

3

Antonio

Jelinić

23,5/30

4

Domago

Katarinić

24/30

4

Božo

Logarušić

20,5/30

3

Kazimir

Pavić

22/30

3

Luka

Trninić

15,5/30

2

 

 

18.04.2014. – OPĆA GEOLOGIJA

Rezultati kolokvija održanog 15.04.2014.

 

Rudarstvo

 

Rudarstvo

K1

 

Ime

Prezme

B

O

1

Luka

Abramović

19,5/30

3

2

Andrija

Andraši

15,5/30

2

3

Filip

Antolaš

-

 

4

Matija

Babić

-

 

5

Dino

Benger

-

 

6

Nikola

Bodružić

15/30

2

7

Tomislav

Bogomolec

12/30

1

8

Marko

Boričević

22,5/30

4

9

Ivan

Coc

15/30

2

10

Matko

Crnković

20/30

3

11

Mirna

Cvitković

8,5/30

1

12

Ana

Čengija

25/30

4

13

Luka

Čolić

17/30

2

14

Paulo

Ćulić

27/30

5

15

Filip

Deriš

-

 

16

Dorian

Džida

25/30

4

17

Matej

Ereiz

20/30

3

18

Filip

Grozdanović

-

 

19

Matija

Habuš

11,5/30

1

20

Ennio

Hadžić

12,5/30

1

21

Matija

Ivanić

18,5/30

3

22

Inga

Jambrešić

12/30

1

23

Dominik

Kleflin

16/30

2

24

Danko

Komerički

18/30

2

25

Matilda

Kopunić

20/30

3

26

Deni

Krizmanić

-

 

27

Toni

Krmek

24,5/30

4

28

Ermin Filip

Kulenović

-

 

29

Marino

Lelas

27/30

5

30

Hrvoje

Lukačić

23,5/30

4

31

Marko

Mališ

19/30

3

32

Fran

Margetić

22/30

3

33

Fran

Marković

11,5/30

1

34

Matej

Medvidović

11/30

1

35

Martin

Milovan

21,5/30

3

36

Matija

Nikolić

9,5/30

1

37

Kristijan

Orešković

18,5/30

3

38

Filip

Perica

8,5/30

1

39

Ivan

Perić

-

 

40

Josip

Peter

2/30

1

41

Jurica

Pinter

26/30

4

42

Nikola

Primorac

24/30

4

43

Mario

Rac

19,5/30

3

44

Filip

Radonić Mayr

3,5/30

1

45

Dominik Marija

Rebić

-

 

46

Marijan

Rožić

-

 

47

Leo

Rukavina

18/30

2

48

Tin

Sečanj

15/30

2

49

Dominik

Slebur

18/30

2

50

Antonio

Sobota

-

 

51

Hana

Stipanović

28/30

5

52

Andro

Stupin

-

 

53

Zrinka

Šikić

-

 

54

Petar

Šimić

-

 

55

Goran

Tanodi

11/30

1

56

Pavo

Terzić

-

 

57

Marko

Tokić

18/30

2

58

Blaž

Turić

21/30

3

59

Vladimir

Turković

21,5/30

3

60

Petar

Vranjković

28/30

5

61

Krešimir

Vrbić

-

 

62

Ivan

Zovko

1/30

1

 

Geološko inženjerstvo

 

Geološko inženjerstvo

K1

 

Ime

Prezime

B

O

1

Josip

Bagarić

19/30

3

2

Srećko

Bevandić

12/30

1

3

Slobodan

Bilobrk

25/30

4

4

David

Blažević

22/30

3

5

Lovro

Blažok

23,5/30

4

6

Patricia

Buškulić

25/30

4

7

Goran

Čorak

24/30

4

8

Ana

Dadić

22/30

3

9

Marija

Debeljak

27,5/30

5

10

Daniel Esteban

Ferrer Kekin

-

 

11

Ivša

Galić

23/30

4

12

Paolo

Glasnović

11,5/30

1

13

Martina

Gorupić

-

 

14

Mirjam

Gotal

2,5/30

1

15

Luka

Grbac

-

 

16

Igor

Grbeša

18,5/30

3

17

Vilim

Hafner

15/30

2

18

Laura

Huljek

27/30

5

19

Zvonimir

Jakić

25,5/30

4

20

Marko

Jukić

13,5/30

1

21

Marko

Jurić

-

 

22

Ana

Kamenski

24,5/30

4

23

Doris

Klačar

-

 

24

Valentina

Kocijan

23/30

4

25

Sandra

Kožul

27,5/30

5

26

Dane

Krpan

12,5/30

1

27

Adriana

Kukolja

27,5/30

5

28

Nikolina

Lučić

-

 

29

Stjepan

Lukić

18/30

2

30

Marko

Matoković

17/30

2

31

Tomislav

Mikulčić

11/30

1

32

Marko

Milanović

9,5/30

1

33

Nuria-Godvera Marei

Nsonde

0/30

1

34

Antonio

Obradović

10,5/30

1

35

Ismar

Omerčević

13/30

1

36

Filip

Pejanovic

15/30

2

37

Marko

Pervan

15/30

2

38

Lea

Petohleb

18/30

2

39

Matija

Piktija

-

 

40

Tomislav

Pišonić

15/30

2

41

Davor

Plazonić

25,5/30

4

42

Dino

Posarić

27/30

5

43

Nikolina

Prežigalo

-

 

44

Roko

Prpić

2,5/30

1

45

Stjepan

Prusac

-

 

46

Bartol

Pupić

-

 

47

Darko

Rubić

21/30

3

48

Josip

Slaviček

24/30

4

49

Zrinka

Stojanović

16,5/30

2

50

Filip

Šeb

10/30

1

51

Andre

Širol

25/30

4

52

Antun

Škledar

-

 

53

Mislav

Štih

-

 

54

Jakov

Tadić

11,5/30

1

55

Viktor

Tkalčević Stojović

-

 

56

Anamarija

Tremljan

20/30

3

57

Tomislav

Tucković

27,5/30

5

58

Stipe

Vicković

28/30

5

59

Sandro

Vrsalović

10/30

1

60

Alan

Vučković

19,5/30

3

61

Rok

Vujanović

16/30

2

62

Matija

Vukovski

28/30

5

 

Naftno rudarstvo

 

Naftno rudarstvo

K1

 

Ime

Prezime

B

O

1

Muyiwa Kunle

Akinradewo

-

 

2

Mohamad

Al Rifai

-

 

3

Kristijan

Ančimer

10,5/30

1

4

Josipa

Aračić

27,5/30

5

5

David

Aščić

22/30

3

6

Josip

Banić

21/30

3

7

Bruno

Beljo

19,5/30

3

8

Ivan

Bikić

29/30

5

9

Filip

Copić

18,5/30

3

10

Antonio

Datković

-

 

11

Dejan

Dedeić

-

 

12

Dario

Delinić

17/30

2

13

Luka

Erdeljac

17,5/30

2

14

Tomislav

Glibo

27/30

5

15

Vedran

Gojković

21/30

3

16

Matija

Grdenić

-

 

17

Antonio

Horvat

28/30

5

18

Alen

Jagec

-

 

19

Mihael

Jandroković

19/30

3

20

Antonio

Jelinić

10,5/30

1

21

Joško

Jurković

21/30

3

22

Domago

Katarinić

7/30

1

23

Ivan

Kesić

27/30

5

24

Boris

Klabučar

29,5/30

5

25

Carla

Ključarić

27/30

5

26

Karlo

Kocijan

29,5/30

5

27

Borna

Kolarek

25,5/30

4

28

Ivan

Kovačić

-

 

29

Ivor

Kulušić

27/30

5

30

Luka

Lasić

21/30

3

31

Božo

Logarušić

7/30

1

32

Marin

Lovreković

28/30

5

33

Ivan

Luburić

26/30

4

34

Mirko

Mamić

27,5/30

5

35

Matej

Mandić

29/30

5

36

Zvonimir

Martić

28/30

5

37

Stipe

Matulić

27,5/30

5

38

Zvonimir

Miđić

19/30

3

39

Sven

Mijić

27,5/30

5

40

Monika

Miličević

27,5/30

5

41

Leon

Mrkić

21/30

3

42

Lejla

Muhasilović

18,5/30

3

43

Zvonimir

Nikić

18,5/30

3

44

Kazimir

Pavić

-

 

45

Stjepan

Pendić

19/30

3

46

Ivan

Peršić

27,5/30

5

47

Šimun

Peša

-

 

48

Petar

Ramljak

23/30

4

49

Hrvoje

Rukavina

28/30

5

50

Milan

Rupčić

25,5/30

4

51

Matej

Ružić

26/30

4

52

Matija

Stojanović

-

 

53

Kristina

Strpić

24,5/30

4

54

Matej

Šeb

23,5/30

4

55

Damir

Školak

-

 

56

Vedran

Šlankovič

23/30

4

57

Marko

Štivičić

-

 

58

Ratko

Tomić

-

 

59

Luka

Trninić

8/30

1

60

Tomislav

Varga

22/30

3

61

Filip

Vlaho

17/30

2

62

Ivan

Vukoja

19,5/30

3

63

Marko

Vuković

-

 

64

Tomislav

Vuković

27,5/30

5

65

Iva

Zelenko

-

 

66

Luka

Zrilić

28/30

5

 

Ponovljeni kolokvij održat će se u utorak, 29.04. prema sljedećem rasporedu:

11.00 – studenti geološkog inženjerstva

11.35 – studenti rudarstva i naftnog rudarstva

Nakon kolokvija će se održati redovita nastava.

 

 

22.04.2014. - POVIJEST ZEMLJE

Rezultati kolokvija održanog 17.04.2014.

PREZIME, IME

BODOVI

OCJENA

Bahun, Marko

15

2

Brebrić, Filip

7,5

1

Danevski, Vito

11

1

Đukan, Luka

6,5

1

Fistonić, Tena

15

2

Herceg, Hrvoje

4,5

1

Jurković, Klaudija

11,5

1

Kevrić, Katja

16,5

2

Miškić, Stanko

17

2

Pavić, Ivor

5,5

1

Plejić, Lovro

14

1

Uranija, Filip

12

1

Vrbanac, Anamarija

7

1

Zadravec, Jure

20

3

Ponovljeni kolokvij će se održati za sve studente u ponedjeljak, 28.04. s početkom u 9.00 sati.

Nakon kolokvija održat će se redovita nastava.

 

 

 

11.02.2014. - POVIJEST ZEMLJE

Rezultati ispita održanog 02.09.2013.

Prezime, ime

Bod

Ocjena

Penava, Zvonimir

29,5/60

2

Slišković, Mara

32,5/60

2

 

Usmeni ispit počinje u 13.00 sati.

 

 

20.09.2013. - POVIJEST ZEMLJE

Rezultati ispita održanog 02.09.2013.

Prezime, ime

Bod

Ocjena

Bačić, Marija Magdalena

30/60

2

Penava, Zvonimir

0

0

Usmeni ispit

Ponedjeljak, 23.09.2013.:

9.30     Emanović, Hržina, Popović

10.30   Škvorc, Bačić

RASPORED USMENOG ISPITA NIJE MOGUĆE MIJENJATI!

 

 

03.09.2013. – OPĆA GEOLOGIJA

Rezultati ispita održanog 27.08.2013.

Prezime, ime

Bod

Ocjena

Crljenko, Ciprijan

40

3

Šuvak, Josip

53

5

Upis ocjene do 05.09. u 12 sati.

 

 

02.09.2013. - POVIJEST ZEMLJE

Rezultati kolokvija održanog 02.09.2013.

Prezime, ime

Bod

Ocjena

Bačić, Marija Magdalena

25/60

1

Dolić, Matea

25/60

1

Emanović, Ivona

44/60

4

Geng, Vanja

17,5/30

2

Milak, Srđan

 

0

Obrdalj, Davor

30/60

2

Popović, Matija

30/60

2

Rukavec, Domagoj

30/60

2

Srnec, Ivan-Goran

33,5/60

2

 

Usmeni ispit

Utorak, 03.09.:

9.30     Brozović, Milling, Penava      

Srijeda, 04.09.:

9.30     Hržina, Ivkić, Škvorc, Emanović

10.30   Geng, Obrdalj, Popović

Četvrtak, 05.09.:

9.30     Trebeš, Rukavec, Srnec

RASPORED USMENOG ISPITA NIJE MOGUĆE MIJENJATI!

 

 

27.08.2013. – OPĆA GEOLOGIJA

Rezultati ispita održanog 27.08.2013.

Prezime, ime

Bod

Ocjena

Šuvak, Josip

42

3

Upis ocjene do 30.08. u 10 sati.

 

27.08.2013. - POVIJEST ZEMLJE

Rezultati kolokvija održanog 27.08.2013.

Prezime, ime

Bod

Ocjena

Emanović, Ivona

23,5/60

1

Geng, Vanja

8,5/30

1

Kolar, Tena

18/30

2

Obrdalj, Davor

21/60

1

Penava, Tomislav

42,5/60

3

Popović, Matija

9,5/60

1

Rukavec, Domagoj

22,5/60

1

Starčević, Karlo

32,5/60

2

Škvorc, Nikola

30,5/60

2

Tolarić, Ivan

32/60

2

Trebeš, Jelena

30,5/60

2

 

Usmeni ispit

Srijeda, 28.08.:

9.30     N. Al Ahmed, Bilić, Genzić

10.30   Indir, Jagar, Makarun

11.30   Milling, Kolar, T. Penava

 

Četvrtak, 29.08.:

9.30     Starčević, Škvorc

10.15   Tolarić, Trebeš

 

 

10.07.2013. – OPĆA GEOLOGIJA

Rezultati ispita održanog 09.07.2013.

 

Student

bodovi

ocjena

  1.  

Janković Petra

48

4

  1.  

Ivas Doris

41

3

  1.  

Ivić Borna

38

3

  1.  

Crljenko Ciprijan

34

2

  1.  

Kljajić Miroslav

20,5

1

  1.  

Brekalo Marijan

45

4

  1.  

Crnković Marko

28

2

  1.  

Gržan Karlo

32

2

  1.  

Vrdoljak Antun

36

3

 

 

Uvid u ispit se može obavit kod asistenta Vranjkovića.

Upis ocjena je u petak, 12.07. od 9.30-10.45 sati kod prof. Pavelića.

Studenti mogu ostaviti indeks kod administratorice zavoda gđe Kate Matković, ili ga poslati po drugom studentu.

Za studente koji ne upišu ocjenu će se smatrati da ju ne prihvaćaju te im se u ISVU upisuje ocjena nula (0).

 

 

09.07.2013. - POVIJEST ZEMLJE

Rezultati pismenog ispita održanog 09.07.2013.

Prezime, ime

Bod

Ocjena

Dolić, Matea