I LJETNA PRAKSA

   PREDMETNI NASTAVNIK: Prof.dr.sc. Katarina Simon

  VODITELJI: Dr. sc. Borivoje Pašić

                      Matija Malnar, dipl. ing. naft. rud.

                      Bojan Moslavac, dipl. ing. naft. rud.

 

OBAVIJESTI

   1. OBAVIJEST

Poštovane kolegice i kolege,

ljetna praksa za studente druge godine preddiplomskog studija naftnog rudarstva trebala bi se održati kao i svake godine u drugoj polovici srpnja na školskom radilištu kompanije Crosco. Točni termini održavanja ljetne prakse još nisu poznati, odnosno čeka se odgovor Crosco-a na naše predložene termine koji bi bili od 15.-19.7. za prvu grupu, odnosno 22.-26.7. za drugu grupu. Raspored po grupama bio bi sljedeći:

  Ime Prezime Lokalni matični broj Termini održavanja vježbi
  15.7. 16.7. 17.7. 18.7. 19.7.
Grupa I   (15.-19.7.2013.) Slavko Arar N3569          
Valentina Biličić N3573          
Tamara Biljanović N3574          
Loreno Bošnjak N3805          
Ivan Budja N3578          
Filip Demirović N3586          
Davor Erceg N3589          
Ivan Frković N3591          
Matea Golem N3595          
Šime Gospić N3598          
Dominik Grebenar N3599          
Tin Juričić N3610          
Nikola Kamenarić N3612          
Ami Kaoudahhan N3613          
Mladen Katuša N3615          
  22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7.
Grupa II   (22.-26.7.2013.) Juraj Kesner N3616          
Ivan Marić N3627          
Irena Mijatović N3629          
Marčelo Pavić N3636          
Roko Pekić N3637          
Ivan Smajla N3651          
Jurica Šango N3658          
Marijan Šapina N3659          
Filip Šeb N3660          
Roberta Škara N3666          
Martin Štulec N3669          
Dario Tomić N3673          
Josip Tomić N3675          
Marko Vekić N3677          
Vinko Vučetić N3680          
Ivan Vučina N3681          

Prelazak iz jedne grupe u drugu moguć je samo ukoliko nađete kolegicu/kolegu iz suprotne grupe koji je spreman na zamjenu.

Kako biste pristupili obavljanju ljetne prakse potrebno je da od svog doktora ishodite odgovarajuću potvrdu o vašem zdravstvenom stanju, kojom se potvrđuje da ste sposobni obavljati praksu. Ukoliko netko zbog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti obaviti ljetnu praksu potrebno je da dostavi odgovarajuću medicinsku dokumentaciju, te će u tom slučaju prisustvovati ljetnoj praksi, ali će biti oslobođen fizičkih aktivnosti. Potvrde i dokumentaciju potrebno je dostaviti najkasnije do 7. lipnja 2013. administratorici na zavodu za naftno inženjerstvo gospođi Tatjani Rendulić (zavod za naftno inženjerstvo, mala zgrada, I kat). Molim Vas da se prilikom predaje dokumenata držite uredovnog radnog vremena gospođe Rendulić predviđenog za studente, odnosno da se potvrde predaju u vremenu od 10 - 12 sati. Studenti koji do navedenog datuma ne dostave potvrde, neće moći pristupit obavljanju ljetne prakse, te samim tim gube pravo na potpis iz predmeta.

Za obavljanje ljetne prakse, odnosno za pokrivanje troškova prijevoza na relaciji Zagreb - Ivanić Grad te troškova prehrane predviđena je određena novčana naknada koja će se moći preuzeti 8. ili 10. srpnja. 2013. u vremenu od 12-15 sati u uredu dr. sc. Borivoja Pašića (zavod za naftno inženjerstvo, mala zgrada, I kat, soba 103).

Prije samog obavljanja ljetne prakse studenti su dužni odslušati i položiti Zaštitu na radu. Do sada je to bilo organizirano na način da je svaka grupa, prvi dan (ponedjeljak) slušala predavanje te odmah zatim i polagala Zaštitu na radu. O načinu na koji će ove godine organizirati predavanje iz zaštite na radu bit ćete naknadno obaviješteni, nakon što se dobije povratna informacija od Crosco-a.

Osim položene zaštite na radu studenti su dužni prilikom dolaska na školsko radilište kompanije Crosco sa sobom ponijeti radno odijelo i radne cipele.

Studenti koji ne polože zaštitu na radu ili ne budu imali odgovarajuću radnu opremu neće moći pristupiti obavljanju ljetne prakse.

Upute kako doći do školskog radilišta od naplatnih kućica s autoceste Zagreb - Lipovac ili od željezničkog kolodvora Ivanić Grad nalaze se na niže navedenim linkovima:

   Upute od autoceste

   Upute od željezničkog kolodvora

 

OBAVIJEST

Završni raspored studenata po grupama.

Predavanje iz zaštite na radu održat će se odvojeno za svaku grupu, odnosno prva grupa slušat će predavanje i polagati ispit u ponedjeljak 15.7. dok će druga grupa slušati predavanje i polagati ispit u ponedjeljak 22.7. Predavanje počinje u 8 sati na školskom radilištu u Ivanić Gradu, i mole se studenti da se pridržavaju navedenog vremena.

Kako je ponedjeljak predviđen za zaštitu na radu nije potrebno sa sobom nositi radnu opremu.

 

 

 

ZANIMLJIVOSTI