BUŠOTINSKI FLUIDI II

PREDMETNI NASTAVNIK: Prof. dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec

VJEŽBE: Dr. sc. Borivoje Pašić

PREDAVANJE

i

VJEŽBE

 

 

ISPIT

 

Usmeni ispit za sve studente koji su se prijavili na ispitni rok 27.8.2013., održat će se navedenog datuma s početkom u 9 sati.