BUŠOTINSKI FLUIDI I

PREDMETNI NASTAVNIK: Prof. dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec

VJEŽBE: Dr. sc. Borivoje Pašić

PREDAVANJE

i

VJEŽBE

Prilikom prvog dolaska na laboratorijske vježbe iz Bušotinskih fluida I svaki student sa sobom mora donijeti bijeli fascikl, kao i tri košuljice i nekoliko čistih bijelih listova (izgled i način ispunjavanja fascikla, košuljica i listova).

 

 

ISPIT

 

OBAVIJEST

Komisijski ispit za studenticu Teu Tišljarić održat će se u četvrtak (12.9.2013.) u uredu prof. dr. sc. Nediljke Gaurine-Međimurec s početkom u 11:15.

Usmeni ispit za sve ostale studente (ispitni rok 10.9.2013.), održat će se u utorak (10.9.2013.) s početkom u 9 sati.